Förvaltning

Trötta på operatörer och företag som drar nätverk kors och tvärs utan er insyn? Vi erbjuder en tjänst som ger er en helhetlig syn på ert nät med vårt helhetsansvar.

Kontakta oss

Vi arbetar med två typer av förvaltning

Vi gör det lättare för fastighetsägare att hålla sitt fastighetsnät under kontroll

Fastighetsnätsförvaltning

Vi har länge förvaltat fastighetsnät både i egen regi och åt kunder. Vi ser till att fiber och kopparnät är dokumenterade och korrigerar eventuella problem med dessa nät.

Om en eventuell nydragning eller flytt av punkt skulle behövas så har vi möjlighet att göra detta utan att ta in en underentreprenör då vi både har kunskapen och utrustningen som behövs.


Områdesnätsförvaltning

När det angår flera grupperade eller närliggande fastigheter som gallerior eller köpkvarter har vi erfarenhet av att installera och förvalta fibernät.

Länna handelskvarter är vårt senaste tillskott av förvaltade fibernät. Vi installerade ett robust fibernät för att framtidssäkra fastigheterna åt ägaren och de butiker som är där idag men även för butiker som kan tänkas komma i framtiden.

Är du i behov av förvaltning eller bara nyfiken hur vi kan hjälpa? Hör av dig.

Kontakt